Hoe laat je zien dat je een internationale Hogeschool bent?

Door de zwaluw symbool te maken van je merk. De boerenzwaluw is een trekvogel die overwintert in Zuid-Afrika, een van de vestigingsplaatsen van Stenden, naast Leeuwarden, Emmen, Meppel, Bali, Qatar en Thailand. 100pk tekent voor de veelomvattende huisstijl en de vormgeving voor de in- en externe communicatie.

Een belangrijk onderdeel in de merkstijl van Stenden is de interne en externe communicatie richting studenten en medewerkers. 100pk ontwerpt diverse formats voor communicatie in de vorm van magazine, nieuwsbrieven, brochures, leaflets en folders.

NB. De huisstijl voor Stenden Hogeschool heb ik ontworpen tijdens mijn dienstverband bij G2K in Groningen. | Opdrachtgever: Stenden Hogeschool

Mail of bel voor informatie: 06 558 64 605